Nie chcemy sami pisać na swój temat, głos oddaliśmy osobom od nas ważniejszym, czyli Gościom, którzy skorzystali z naszych usług.